سرور ابری خود را امروز راه اندازی کنید

مزایایه سرور ابری سرور 97
اسم پلن
پردازشگر
هسته
مموری
فضای ذخیره سازی
پورت شبکه
حجم انتقال داده
قیمت ماهانه
خرید

CS-1

 Intel Xeon SkyLake

1 هسته

2GB DDR4

20GB NVME

10 گیگابیت

20TB

350.000 تومان

CS-2
 

AMD EPYC 2nd Gen

2 هسته

2GB DDR4

40GB NVME

10 گیگابیت

20TB

390,000 تومان

CS-3
 

Intel Xeon SkyLake

2 هسته

4GB DDR4

40GB NVME

10 گیگابیت

20TB

487,000 تومان

CS-4
 

AMD EPYC 2nd Gen

3 هسته

4GB DDR4

80GB NVME

10 گیگابیت

20TB

690,000 تومان

CS-5
 

Intel Xeon SkyLake

2 هسته

8GB DDR4

80GB NVME

10 گیگابیت

20TB

865,000 تومان

CS-6
 

AMD EPYC 2nd Gen

4 هسته

8GB DDR4

160GB NVME

10 گیگابیت

20TB

1.220.000 تومان
CS-7
 

Intel Xeon SkyLake

4 هسته

16GB DDR4

160GB NVME

10 گیگابیت

20TB

1,660,000 تومان

CS-8
 

AMD EPYC 2nd Gen

8 هسته

16GB DDR4

240GB NVME

10 گیگابیت

20TB

2,390,000 تومان

CS-9
 

Intel Xeon SkyLake

8 هسته

32GB DDR4

240GB NVME

10 گیگابیت

20TB

2,950,000 تومان

CSx-10
 

AMD EPYC 2nd Gen

16 هسته

32GB DDR4

360GB NVME

10 گیگابیت

20TB

4,910,000 تومان